Szabó Klára Petra & Szvet Tamás: EGYÜTTMŰKÖDÉS / COOPERATION


video performance / HD video 13’45” / 2014


The Cooperation (2014) video performance created by the former artist couple: Klára Petra Szabó and Tamás Szvet. After 15 years relationship, their goal is to solve the Rubik cube together. In the performance Szvet use his left hand, while Szabó use her right hand, without any (verbal) communication.


Az Együttműködés (2014) című videó performanszban Szabó Klára Petra és Szvet Tamás ex-művészházaspár 15 év együttélés után a Rubik kocka közös kirakását valósítja meg. A performansz melyben Szvet a bal kezét, Szabó a jobb kezét használta, beszéd és verbális információ csere nélkül zajlott. Az első közös munka az együttműködés folyamatára helyezi a hangsúlyt. 

Exhibited:
Műcsarnok, Budapest, 2014 / Kunsthalle, Budapest, 2014


Design Terminál, Budapest, 2014 / Design Terminal, Budapest, 2014
Fotó / Photo: Emese Sandra Kiss
IAP Video Antology, Incheon, 2015 / Theather C Incheon Art Platform, South Korea

Photos and Pixels, 2016, Kunsthalle, Budapest / Képek és Pixelek, 2016, Műcsarnok, Budapest
photo / fotó: Emese Sandra Kiss